+370 612 632 87   info@nsking.lt  (8:30-16:00)

Taisyklės

Pirkėjas – fizinis asmuo, atliekantis užsakymą internetinėje parduotuvėje www.nsking.eu ir esantis užsakytų prekių gavėju.

Pardavėjas – www.nsking.eu UAB “NITTIS”.
Internetinė parduotuvė – internetinis tinklalapis www.nsking.eu. Pirkėjui tinklalapyje pateikiamos prekės (Pardavėjo nuosavybė) ir informacija apie mokėjimo ir pristatymo sąlygas.
Tinklalapis – www.nsking.eu
Prekė – materiali vertybė, siūloma įsigyti tinklalapyje www.nsking.eu.
Užsakymas – tinklalapyje parinktos prekės, kurias Pirkėjas tinkamai apmoka.
Pristatymo būdas – Kliento patogumui siūlomi 4 pristatymo būdai. Daugiau informacijos apie pristatymo būdus pateikiama skyriuje „Pristatymas“.
Klientų tarnyba – Pardavėjui priklausanti tarnyba, kuri apdoroja Pirkėjo atliktą užsakymą ir kontroliuoja jo judėjimą.

BENDROSIOS TAISYKLĖS
1.1. Tinklalapio savininkas ir administratorius –UAB “NITTIS”
1.2. Pateikdamas užsakymą tinklalapyje www.nsking.eu, Pirkėjas sutinka su žemiau pateiktomis prekės pardavimo taisyklėmis (toliau tekste - Taisyklės).
1.3. Aukščiau nurodytos Taisyklės ir tinklalapyje esanti informacija yra laikomos viešu pasiūlymu.
1.4. Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
1.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles.

REGISTRACIJA
2.1. Užsakymą pateikti gali tik tinklalapyje užsiregistravęs Pirkėjas.
2.2. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo registracijos tinklalapyje metu pateiktos informacijos tikslumą ir patikimumą.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio, kurie buvo nurodyti registracijos tinklalapyje metu. Jei Pirkėjas įtaria, kad jo vartotojo vardą ir/ar slaptažodį galėjo sužinoti ir/ar jais pasinaudoti tretieji asmenys, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui, siųsdamas elektroninį laišką adresu info@nsking.lt Laiškas turi būti siunčiamas iš registracijos metu nurodyto Pirkėjo elektroninio pašto adreso.

UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR JO VYKDYMO LAIKAS
3.1. Pirkėjas gali savarankiškai pateikti užsakymą tinklalapyje. Užsakymo pateikimo instrukcija yra skyriuje „Kaip atlikti pirkimą“.
3.2. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti šią informaciją:
- Pirkėjo / Užsakymo gavėjo vardą ir pavardę
- Pristatymo būdą
- Pristatymo adresą
- Kontaktinį telefono numerį
- Elektroninio pašto adresą
3.3. Sėkmingai pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųstas pranešimas apie užsakymo būklę.
3.4. Kai Pirkėjas visiškai apmoka užsakymo sumą, užsakymas yra laikomas pateiktu ir Pardavėjo aptarnavimo tarnyba pradeda jo apdorojimą.
3.5.  Jei Pirkėjo nurodytas prekių kiekis yra aktyvus, tai reiškia, kad visas prekių kiekis bus pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu. Priešingu atveju, Pardavėjas susisieks su Pirkėju registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu ir Kliento pageidavimu pataisys ar atšauks pirkimą.
3.6. Prekės pristatymo laikas priklauso nuo pristatymo regiono, adreso ir pasirinktos prekę pristatančios tarnybos darbo. Pristatymo laikas tiesiogiai nepriklauso nuo Pardavėjo.
3.7.  Jei Pirkėjas visiškai atsisako apmokėto, tačiau dar neišsiųsto užsakymo, jo užsakymas yra atšaukiamas, o suma yra grąžinama į Pirkėjo sąskaitą. Jei Pirkėjas pageidauja iš dalies atsisakyti apmokėto, tačiau dar neišsiųsto užsakymo, ar jį pakeisti, šis užsakymas yra visiškai atšaukiamas ir parengiamas naujas pakoreguotas užsakymas. Ankstesnio užsakymo suma yra grąžinama Pirkėjui. Užsakymo sumos grąžinimo laikas priklauso nuo banko įstaigos. Kliento elektroniniu adresu gavus informaciją apie užsakymo išsiuntimą iš sandėlio, jo atšaukti neįmanoma.
3.8. Tinklalapyje pateikta informacija ne visiškai atspindi prekės savybes (įskaitant atspalvius, techninius parametrus ir formą). Prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją, prašydamas išsamiai paaiškinti jį dominančios prekės savybes. Jei Pirkėjas nesikreipė į Pardavėją dėl išsamaus paaiškinimo, laikoma, kad Pirkėjui nekilo abejonių dėl prekės savybių.
3.9. Tinklalapyje www.nsking.eu esančių prekių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Šios informacijos naudojimas nesukelia jokių teisinių įsipareigojimų tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Prekės aprašymas gali neatitikti Pirkėjo informacinių užklausų kriterijų.  

3.10. Pardavėjas nėra atsakingas už prekės spalvos parametrų perdavimą Pirkėjo ekrane. 

3.11. Pirkėjas gali įsigyti prekę puslapyje www.nsking.eu tik tuo atveju, jei Pardavėjo fizinėse parduotuvėse, iš kurių yra siunčiamos prekės Pirkėjui, tų pačių batų vieno dydžio yra nemažiau nei trys poros, priešingu atveju Pirkėjas prekę gali įsigyti tik fizinėje parduotuvėje.

PRISTATYMAS
4.1. Prekių pristatymas vykdomas į visus Lietuvos regionus.
4.2. Pardavėjas imsis visų priemonių, siekdamas laikytis pažadėtų pristatymo terminų. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, prekių pristatymas gali užtrukti dėl tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.
4.3.  Su atsitiktiniu prekių pažeidimu ar netekimu susijusi rizika pereina Pirkėjui nuo užsakymo gavimo momento.
4.4. Jei prekė nepristatoma Pirkėjui dėl jos praradimo pristatymo metu, Pardavėjas atlygina Pirkėjui apmokėtos prekės ir pristatymo sumą tik Pardavėjui gavus kurjerių tarnybos patvirtinimą apie praradimą ar kompensaciją. 
4.5. Visi galimi pristatymo būdai yra nurodyti tinklalapio skyriuje „Pristatymas“.
4.6. Užsakymas yra pristatomas Pirkėjui ar Užsakyme gavėju nurodytam asmeniui.

MOKĖJIMAS UŽ PREKĘ
5.1. Visos kainos tinklalapyje nurodytos eurais su PVM. Prekių pristatymo Pirkėjui išlaidos nėra įtrauktos į prekės kainą.
5.2. Visos mokėjimo rūšys yra aprašytos tinklalapio skyriuje „Apmokėjimas“.
5.3. Tolimesnis užsakymo apdorojimas yra vykdomas tik visiškai sumokėjus už prekes. Prekės nėra rezervuojamos.
5.4. Pardavėjas turi teisę suteikti Pirkėjui nuolaidas prekėms ir pasiūlyti Klientui dalyvauti specialiose akcijų ir premijų programose. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti akcijų ir programų nuolaidas ir sąlygas.

 

PREKĖS GRĄŽINIMAS
6.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytą prekę per 14 dienų nuo jos gavimo, jei Kliento netenkina prekės matmenys, modelis, spalva, forma, dydis ar komplektacija su sąlyga, kad išorinis prekės vaizdas, vartojimo savybės, originali pakuotė ir etiketės yra išsaugotos.
6.2. Jei Pirkėjas atsisako įsigytos prekės dėl 6.1. punkte nurodytos priežasties, Pardavėjas turi sumokėti visą sugrąžintos prekės kainą, išskyrus jos pristatymo išlaidas.
6.3. Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes ar paimti kompensaciją, jei prekės yra grąžinamos neoriginalioje pakuotėje, pakuotė yra pažeista ar matomi nežymūs naudojimo įrodymai, pavyzdžiui, įbrėžimai ar panašūs defektai. 
6.4.  Pardavėjas neteikia prekių keitimo paslaugos. Pirkėjas gali grąžinti bet kurią prekę, dėl kurios jis nėra visiškai patenkintas (žiūrėti 6.1. punktą) per 14 dienų nuo užsakymo gavimo momento ir/ar pateikti naują užsakymą. 
6.5. Piniginės lėšos Pirkėjui yra grąžinamos tokiu pat būdu, kurį Pirkėjas panaudojo mokėdamas už Užsakymą.
6.6.  Išsami informacija apie pretenzijų dėl prekės kokybės ir piniginių lėšų grąžinimo pateikimo tvarką yra pateikiama tinklalapio skyriuje „Grąžinimas“.
6.7. Pirkėjas yra atsakingas už prekės kokybės ir saugumo išsaugojimą per teisės atsisakyti prekės realizavimo laikotarpį.
6.8. Pradėdamas naudoti prekę, Pirkėjas patvirtina, kad prekė atitinka jo lūkesčius ir nebus grąžinama.

 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
7.1.  Visa tinklalapyje skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma ir yra Pardavėjo nuosavybė.

GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖ  
8.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo patirtus nuostolius dėl netinkamo naudojimosi preke.
8.2. Tinklalapyje www.nsking.eu gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, kurie gali būti nesusiję su tinklalapiu www.nsking.eu ar Pardavėju. Pardavėjas nekontroliuoja ir neseka tokių tinklalapių ar jų turinio. Pardavėjas nėra atsakingas už tokių tinklalapių turinį ir jų priimtų jūsų duomenų konfidencialumo ir jūsų asmeninių duomenų apdorojimo taisyklių jūsų lankymosi nurodytuose tinklalapiuose metu.
Būkite atsargūs, spausdami šių www.nsking.eu tinklalapyje pateiktų tinklalapių nuorodas, atidžiai skaitykite jų naudojimosi sąlygas ir informaciją apie jų konfidencialumo politiką.
www.nsking.eu tinklalapio konfidencialumo politika nėra taikoma trečiųjų šalių valdomiems tinklalapiams. www.nsking.eu tinklalapyje esančios nuorodos į kitus tinklalapius yra pateikiamos, siekiant padėti vartotojams atlikti paiešką, peržiūrėti šiuos tinklalapius ir naudotis kitomis internetinių tinklalapių nuorodomis. Jei Pardavėjas pateikia nuorodas į kitus tinklalapius, jis nesuteikia rekomendacijos lankytis šiuos tinklalapiuose ir nesuteikia jokių garantijų dėl jų turinio ir šiuos tinklalapiuose interneto vartotojams teikiamų ar parduodamų paslaugų ar prekių.
8.3. Pardavėjas turi teisę perduoti trečiosioms šalims savo teisių ir įsipareigojimų Kliento atžvilgiu vykdymą. 
8.4. Tinklalapyje www.nsking.eu pateiktų prekių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Šios informacijos naudojimas nesukelia jokių teisinių įsipareigojimų tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Prekės aprašymas gali neatitikti Pirkėjo informacinių užklausų kriterijų
8.5. Pardavėjas nėra atsakingas už prekės spalvos parametrų perdavimą Pirkėjo ekrane.   

 

KONFIDENCIALUMAS IR ASMENINĖS INFORMACIJOS SAUGUMAS

 

9.1.      Pardavėjas renka ir apdoroja asmeninius Pirkėjo duomenis tik su naudojimusi tinklalapiu, jo paslaugomis ir pirkimo jame vykdymo tikslais.
Asmeniniai Pirkėjo duomenys bus apdorojami žemiau nurodytais tikslais:

- Pirkėjui užsiregistravus tinklalapyje, Pardavėjas renka ir apdoroja asmeninius Pirkėjo duomenis (pavyzdžiui, asmeninius duomenis, slaptažodį, elektroninio pašto adresą, adresą, telefono numerį, lytį), kad galėtų suteikti Pirkėjui prieigą prie ribotų tinklalapio www.nsking.eu paslaugų ir siųsti informacinius pranešimus (jei Pirkėjas pasirinko tokią paslaugą);

- Pirkėjui kreipiantis pagalbos į Klientų tarnybą, Pardavėjas renka ir apdoroja asmeninius duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį) tik siekiant suteikti Klientų tarnybos paslaugas, susijusias su tinklalapio www.nsking.eu  paslaugomis ir prekių tinklalapyje www.nsking.eu teikimu;

- Pirkėjui atliekant tinklalapyje siūlomų prekių pirkimą, Pardavėjas renka ir apdoroja asmeninius Pirkėjo duomenis (pavyzdžiui, asmeninius duomenis, elektroninio pašto adresą, pašto adresą, kreditinių kortelių numerius, banko kodą ir telefono numerį), kurie yra nurodomi užsakymo pateikimo metu, tik užsakytų prekių pardavimo tikslais;

- kai reikalinga techninė pagalba, Pardavėjas renka ir apdoroja asmeninius duomenis, kad galėtų suteikti informacijos dėl naršymo internete, naršyklės suderinamumo ar tinklalapio www.nsking.eu puslapių peržiūros ir įkėlimo;

- sudarant pageidavimų sąrašą (Wish list), Pardavėjas apdoroja asmeninius Pirkėjo duomenis, kad galėtų pasiūlyti individualias prekių pirkimo tinklalapyje www.nsking.eu paslaugas.
9.2. Asmeniniai duomenys yra apdorojami elektroniniu būdu ir, kai kuriais atvejais, naudojant popierių. Tai gali būti vykdoma tais atvejais, kai asmeninių duomenų apdorojimas yra reikalingas sukčiavimo prevencijos tikslais.
9.3. Asmeniniai Pirkėjo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims tais tikslais, kurie neatitinka Lietuvos  Respublikos teisės aktų normų, arba be aiškiai išreikšto Pirkėjo sutikimo.
Asmeniniai duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik, jei tai yra reikalinga užsakymo apdorojimo tikslais. Pavyzdžiui, asmeniniai Pirkėjo duomenys yra perduodami banko institucijoms siekiant įvykdyti nuotolinius elektroninius mokėjimus kreditine / debetine kortele prekių www.nsking.eu tinklalapyje pirkimo metu, arba pristatymo įstaigoms. Be to, asmeniniai duomenys gali būti perduodami policijai ar teismo institucijoms pagal galiojančių teisės aktų normas ir gavus oficialią nurodytų institucijų užklausą. Visais aukščiau nurodytais atvejais nereikalingas Pirkėjo sutikimas dėl duomenų apdorojimo.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja apdoroti asmeninius Pirkėjo ir tinklalapio www.nsking.eu vartotojų duomenis su tinklalapyje www.nsking.eu teikiamų paslaugų teikimo, sutarčių, susijusių su prekių pirkimu ir pardavimu tinklalapyje www.nsking.eu, vykdymu ir, gavus sutikimą, informacijos apie naujas komercines iniciatyvas ir akcijas, susijusias tik su tinklalapio veikla ir paslaugomis, siuntimo tikslais.
9.5. Pardavėjas apdoros asmeninius Pirkėjo ir tinklalapio vartotojų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant ir elektroninius laiškus, tik gavus sutikimą. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjai ir tinklalapio vartotojai turi teisę bet kuriuo metu ir nenurodę priežasčių atsisakyti tokių pranešimų, susijusių su tam tikromis paslaugomis, gavimo, pateikę atitinkamą užklausą.
9.6. Pirkėjas gali turėti prieigą prie trečiųjų šalių asmeninių duomenų, kuriuos perdavė tiesioginiai vartotojai, pavyzdžiui, šiais atvejais:

- kai Pirkėjas įsigyja prekę ir ji pristatoma draugo adresu;

- kai už prekę sumokantis vartotojas nėra jos gavėjas;
- kai Pirkėjas ar tinklalapio vartotojas nori rekomenduoti draugams www.nsking.eu tinklalapio paslaugas ar tam tikrą šiame tinklalapyje parduodamą prekę.
Visais aukščiau nurodytais atvejais iš anksto įsitikinkite, kad gavote trečiųjų šalių sutikimą ir praneškite jiems apie galiojančias konfidencialumo taisykles. Nesant trečiųjų šalių sutikimo, Pirkėjas ar tinklalapio vartotojas bus vieninteliu asmeniu, atsakingu už su šiais asmenimis susijusios informacijos ir duomenų atskleidimą bei už netinkamą ar neteisėtą tokios informacijos panaudojimą.

9.7. Pardavėjas gauna informacijos apie www.nsking.eu tinklalapio lankytojų IP adresus. Ši informacija nėra naudojama tinklalapio lankytojų tapatybės nustatymo tikslais.
9.8. Pardavėjas nėra atsakingas už registracijos ir užsakymo formoje Pirkėjo pateiktą informaciją.  

10 KITOS TAISYKLĖS 
10.1 Santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo reglamentuoja Lietuvos  Respublikos įstatymai. 
10.2.  Iškilus kokiems nors klausimams ar pretenzijoms, Pirkėjas turi kreiptis į Klientų tarnybą. Šalys turi stengtis išspręsti visus kylančius ginčus derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčas bus perduodamas nagrinėjimui teismo institucijoms pagal galiojančius Lietuvos  Respublikos įstatymus. 
10.3. Jei teismas pripažįsta kurį nors iš nurodytų Taisyklių punktų negaliojančiu, tai neturi įtakos kitų Taisyklių punktų galiojimui.